Wydarzenia:

 

Październik/Listopad 2016

Sudio Wiedzy zorganizowało we Wrocławiu i Gdańsku warsztaty „Empoyer Brand Leaders Traning”, w którym znalazło się też miejsce na omówienie roli on boardingu nowych pracowników. Moduł poprowadziła Małgorzata MałeckaWrzesień 2016

8.09.Lubelski Klub Biznesu zaprosił swoich członkow na 1-dniowe warsztaty: „Optymalizacja działań w dziale sprzedaży: narzędzia nowoczesnego zarządzania sprzedażą”. Warsztaty pozwoliły na uporządkowanie wiedzy i praktyk w zakresie:

  • analizy rynku pod kątem wprowadzania ulepszeń w strategii sprzedaży
  • wprowadzania zmian na poziomie operacyjnego działania oraz wyników jakościowych
  • zarządzania pracą działu handlowego, tworzenia systemów płacowych i motywacyjnychCzerwiec 2016
29.06 w czasie cyklicznego spotkania HR na śniadanie organizowanego przez Studio Wiedzy, Małgorzata Małecka poprowadziła panel o przygotowaniu programów wdrażających dla nowych pracowników w organizacji. Dyskusja obejmowała takie zagadnienia jak:

  • budowanie on boardingu jako procesu
  • motywowanie managerów do udziału w procesie oraz kontrola efektywności działań
  • praktyczne narzędzia wykorzystywane w procesie wdrażania


Marzec 2015
Małgorzata Małecka na VII edycji konferencji HR FACTOR poprowadziła warsztaty: Rola HR Biznes Partnera w organizacji. W czasie warsztatów uczestnicy:

  • dowiedzieli się jak przygotować pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR do sprawnego funkcjonowania w roli HRBP
  • zweryfikowali swoje kompetencje niezbędne do wspierania kadry kierowniczej w procesie zarządzania ludźmi
  • poznali kluczowe narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim