Strategia:

  • Audyty strategiczne - tworzenie analizy sytuacji firmy oraz rynku analiza jakościowa/ilościowa oraz wdrożenie zmian
  • Opracowanie strategii dla firmy lub wybranego obszaru oraz wsparcie w procesie wdrożeniowym (interim management, coaching biznesowy, komunikacja, zarządzanie zmianą)
  • Projektowanie i optymalizacja struktur przedsiębiorstwa
  • Wsparcie w procesie wypracowywania strategii w ramach organizacji- sesje strategiczne, szkolenia, facylitacja
  • Opracowanie strategii innowacyjnych, strategii ukierunkowanych na wzrost i zmiany modelu biznesowego. Praca w oparciu o metody design thinking, business model innovation oraz metodologię Lean.
  • Opracowanie raportów branżowych i benchmarkingowych, organizacja wizyt studyjnych.
  • Wsparcie dla firm rodzinnych w procesie tworzenia strategii, zmiany, optymalizacji procesów oraz wsparcie w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu procesu sukcesji.
  • Coaching biznesowy oraz coaching dla firm rodzinnych (seniorzy, sukcesorzy, członkowie rodzin pracujący w firmach, managerowie spoza rodziny)