Sprzedaż:

  • Optymalizacja pracy działów sprzedaży (narzędzia, procedury, procesy)
  • Opracowanie i wdrożenie modelu sprzedaży dla danej organizacji
  • Przygotowanie segmentacji Klientów
  • Budowa struktury działu handlowego (rekrutacja, wdrażanie)
  • Optymalizacja pracy działu telemarketingu/obsługi klienta
  • Badania mystery shopper
  • Podnoszenie kompetencji handlowych: szkolenia, warsztaty, coachingi indywidualne
  • Interim management- czasowe zarządzanie działem handlowym