Controlling:

  • Zbudowanie świadomości controllingowej i budowania wyniku firmy.
  • Przegląd i opracowanie procedur controllingowych.
  • Opracowanie metod wyznaczania Technicznego Kosztu Wytworzenia. Zarządzanie rentownością firmy
  • Wdrożenie Controllingu
  • Ustalanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicators) Opracowywanie raportów zarządczych
  • Opracowywanie zakresu i szczegółowości informacji zarządczej
  • Proces budżetowania. Weryfikacja wykonania budżetów. Wyznaczenie odchyleń i wniosków w celach ewaluacji budżetów.